« Tagasi

Keskkonnaamet annab teada

Keskkonnaamet annab teada, et on võtnud menetlusse GreenGas OÜ 29.04.2019  esitatud õhusaasteloa taotluse. Õhusaasteluba  taotletakse  biometaanijaamale,  mis  on asub  aadressil Jõe  tn  18,  Kunda  linn, Viru-Nigula  vald, Lääne-Viru  maakond,  44109  (katastritunnus 34501:001:0134). GreenGasOÜ  põhitegevuseks  on  gaasitootmine  (EMTAK  kood  35211).  Ettevõte vajab õhusaasteluba määruse nr 673§ 2 järgi, mille kohaselt on õhusaasteluba nõutav, kui kõikidest ühel tootmisterritooriumil  asuvatest  heiteallikatest  väljutatakse  saasteaineid  koguses,  mis ületab määruse 67 lisas nimetatud künniskogust, mis vääveldioksiidi puhul on >1 t/a. Käitise prognoositav  aastane  maksimaalne  vääveldioksiidi  kogus  on  8,546  tonni,  seega  on õhusaasteluba kohustuslik.