« Tagasi

Viru-Nigula Vallavolikogu esimese koosseisu XXV istung

31. oktoober 2019 Viru-Nigula Haridusseltsi saalis kell 17.00

Päevakord

1. Aseris, Mere tn 17 kinnistu jääkreostuse likvideerimise I etapi elluviimine. Ülevaade projektist ja kavandatavatest töödest.
Ettekandja: Madis Kõrvits, AS EcoPro

2. „Viru-Nigula valla külavanema statuut" kinnitamine.
Ettekandja: arendusjuht Eve Ojala-Bakradze

3. Lääne-Viru maakonna piirkondlike algatuste tugiprogrammis kavandatud tegevuste omafinantseeringu katmine.
Ettekandja: volikogu esimees Riho Kutsar

4. Nõusoleku andmine vallale vara soetamiseks.
Ettekandja: majanduskeskuse juhataja Alari Kirt

5. Vallavolikogu kultuuri- ja spordikomisjoni koosseisu kinnitamine.
Ettekandja: volikogu esimees Riho Kutsar

6. Vallavolikogu majanduskomisjoni koosseisu muutmine.
Ettekandja: volikogu esimees Riho Kutsar

7. Viru-Nigula Vallavolikogu 25.01.2018 otsuse nr 55 „Eesti Linnade ja (Valdade) Liiduga ühinemine ning esindajate nimetamine" muutmine.
Ettekandja: volikogu esimees Riho Kutsar

8. Vallavolikogu hariduskomisjoni esimehe ja aseesimehe valimine ning Viru-Nigula Vallavolikogu 31.10.2017 otsuse nr 4 muutmine.
Ettekandja: volikogu esimees Riho Kutsar

9. Informatsioon.