« Tagasi

Ühtse meeskonna toimimiseks

Kahel pealelõunal, 1. ja 2. oktoobril, osalesid Viru-Nigula vallavalitsuse töötajad meeskonna supervisioonil Kundas. Esimesel kahel päeval osalevad vaid spetsialistid. Ees on ootamas kolmas päev, kus oluline roll protsessis on juhtkonnal.

Supervisioon on järjest enam kasutust leidev kaasaegne ja tõenduspõhine meetod organisatsiooni koostöövõimekuse ja meeskonna koostoimimise arendamiseks. Tegemist on süsteemse nõustamisprotsessiga,  mille keskmes on isiksuste, tööalaste ülesannete ning organisatsiooni koostoimimine. Protsessi juhib väljaõppinud kogemustega superviisor.

Supervisooni eesmärk on:

  • Arendada tööks vajalikke oskuseid ja omadusi, leida tõhusaid lahendusi ja toimimisviise
  • Jõustada inimest, meeskonda, organisatsiooni
  • Pakkuda võimalust enesearenguks
  • Toetada eluterve tööhügieeni / töökeskkonna / töökultuuri loomist, arendamist, tagamist

Supervisiooni kasutavad tulemuslikult väga erinevad valdkonnad kuid levinumateks on eelkõige sotsiaaltöö-, haridus-, tervishoiu- ja psühhoteraapia valdkonnad. Lisaks avalikule sektorile kasutab supervisiooni edukalt ka ärisektor.