« Tagasi

Hoolekandesüsteemis vabatahtlike kaasamismudeli Redesign seminar

Projekti „Vabatahtlike rakendamise koostöömudeli testimine hoolekandesüsteemis ja üle-eestiliselt rakendatava koostöömudeli väljatöötamine"Aeg .08.11.2019

Koht: Villa Theresa, aadress. Rakvere Tammiku 9, http://www.villatheresa.ee/rakvere/

Eesmärk: Projekti raames testitud hoolekandesüsteemis vabatahtlike kaasamise mudeli abivajaja, vabatahtliku, sotsiaalpartnerite (teenuseosutaja, kohalik omavalitsus, kogukonna) vajadusest lähtuv mudeli redesign. Analüüsime projekti raames kogutud kogemust, mis töötab ja mis on kujunenud mudeli rakendamisel takistuseks. Arutame, milline mudel töötab meie piirkonnas, milliseid muudatusi on vaja sisse viia. Seminari tulemusel kirjeldame mudeli protsessi etapid ja teeme ettepanekud muudatusteks.  

Sihtrühm: SKA KOV-i piirkonna juht, teenuseosutajad; SOM; vabatahtlikud; piirkonna abivajajad; kohaliku omavalitsuse sotsiaaltöötajad ja sotsiaalvaldkonna juhid; vallavolikogu liikmed; kohaliku kooli juht; kogukonna esindajad (näiteks külavanemad)

10:00 – 11:00 Tänase vabatahtlike kaasamismudeli tutvustus. Mudeli takistuste ja hästi töötavate kohtade arutelu. Kellele ja miks teenuse Eestis loome?

11:00-12:00 Abivajaja ja vabatahtliku osalemise protsessi etappide arutelu, teenuse komponentide täpsustamine, lähtudes abivajaja ja vabatahtliku vaatest. Mis töötab hästi ja mis ei tööta. Mida soovib ja vajab abivajaja? Mida soovib ja vajab vabatahtlik?

12:00-13:00 lõuna

13:00-14:00 Sotsiaalpartnerite (kohalik omavalitsus, kogukond, teenuseosutaja) osalemise protsessi etappide arutelu, teenuse komponentide täpsustamine, lähtudes sotsiaalpartnerite vaatest. Mis töötab hästi ja mis ei tööta. Mida soovib ja vajab kogukond, kohalik omavalitsus, teenuseosutaja?

14:00-14:20 Kohvi

14:20-15:30 Koosloomes tänase mudeli redesign, mudeli (või mudelite) arendamine paremaks, vähem kulukaks ja lihtsamaks. Mis on vaja õnnestumiseks muuta, mis peab jääma paika? Kokkuvõtte olulistest muudatustest ja piirkonnas sobivates mudelitest.

Registreerimine. Ene1975@gmail.com hiljemalt 30.10.2019.