« Tagasi

Õigusabi seksuaalvägivalla üleelanutele

Seksuaalvägivalla ohvrid saavad lisaks senistele riigi õigusabi võimalustele taotleda tasuta õigusnõustamist Eesti Naiste Varjupaikade Liidu kaudu.
 
Õigusnõustamist sooviv isik võib helistada või saata SMS-i telefoninumbrile 5377 6077 või e-maili aadressile envloigusabi@gmail.com, teatades, et soovib õigusnõustamist. Edastada tuleks oma vanus, eesnimi ning kontaktandmed, oma asukoht linna täpsusega.
 
ENVL lepinguline jurist võtab kliendiga tema poolt soovitud sidevahendite kaudu ühendust hiljemalt 24 tunni jooksul. Vastavalt kliendi vajadustele lepitakse esmaseks nõustamiseks kokku kas silmast-silma kohtumine või nõustamine telefoni vm sidevahendite kaudu. Nõustamise maht ühe inimese kohta on kuni 5 tundi.

Nõustamise eelduseks on, et klient teatab juristile oma nime ja isikukoodi ja nõustub isikuandmete edastamisega ENVL-ile ning töötlemisega ENVL poolt kuni Justiitsministeeriumiga sõlmitud lepingu lõppemiseni. ENVL tagab isikuandmete kaitse vastavalt seadusele.

Silmast-silma kohtumised toimuvad eelistatult Tallinnas, Tartus, Jõhvis ja Pärnus (SAKi lähedal) või muus sobivas kohas.

 

ЮРИДИЧЕСКОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ ПОСТРАДАВШИХ OT СЕКСУАЛЬНОГО НАСИЛИЯ

В дополнение к существующей государственной юридической помощи пережившиe сексуальноe насилиe могут обратиться за бесплатной юридической консультацией через Эстонский Союз Женских Приютов (ЭСЖП).

Любой, кто обращается за юридической консультацией, может позвонить или отправить SMS-сообщение на номер 5377 6077 или отправить электронное письмо по адресу envloigusabi@gmail.com, указав, что ей (ему) требуется юридическая консультация. Возраст, имя, контактные данные, а также местонахождение должны быть указаны.

Юриcт ЭСЖП свяжется с клиентом через запрашиваемые средства связи, в течение 24 часов. В зависимости от потребностей клиента для первоначального консультирования могут быть организованы личные встречи, консультация по телефону или по другим средствам связи. Объем консультирования на человека составляет до 5 часов.

Обязательным условием для консультирования является предоставление юристу своего имени и персонального идентификационного кода, а также то, что клиент дает свое согласие на передачу и хранение личной информации в ЭСЖП до окончания срока действия контракта с Министерством юстиции. ЭСЖП гарантирует защиту персональных данных в соответствии с законодательством.

Личные встречи желательно проводятся в Таллинне, Тарту, Йыхви и Пярну, где располагаются кризисные центры сексуального насилия, а также могут проводиться в других местах.