« Tagasi

Võimalik taotleda toetust töökohtade loomiseks maapiirkondadesse

Tartumaa Põllumeeste Liit korraldab augustis Mitmekesistamise toetusmeetme infopäevad Tartumaal, Võrumaal ja Ida-Virumaal.

Mitmekesistamise toetusmeetme peamine oodatav tulemus on töökohtade lisandumine maapiirkonda.

Infopäevad meetme „Investeeringute toetamine majandustegevuse mitmekesistamiseks maapiirkonnas mittepõllumajandusliku tegevuse suunas" tutvustamiseks toimuvad:

Infopäevade eesmärk on, et:  
- võimalikult suur osa sihtrühmast oleks kursis toetusmeetme võimalustega;
-  esitatud taotlustest suurem osa oleks just sellistelt ettevõtetelt, kes tegelikkuses ka uusi hästi tasustatud töökohti maapiirkonda juurde loovad.

Infopäevale on oodatud osalema kuni üheksa töötajaga vähemalt kaks aastat tegutsenud ettevõtete esindajad, kellel on plaan luua juurde uusi töökohti maapiirkonda ja kes vajavad seejuures toetust investeeringute tegemisel. Toetusmeetme võimalusi tutvustavad PRIA ja Maaeluministeeriumi esindajad.

Täpsem info toetusmeetme tingimuste kohta asub PRIA kodulehel www.pria.ee .

Infopäevad korraldab Tartumaa Põllumeeste Liit. Registreerimine www.pikk.ee sündmuste kalendris. Lisainfo tel 508 7320.

Allikas: Maaeluministeerium.