« Tagasi

Ühistranspordi tasuta sõidu õigus laieneb puudega inimestele

Alates 1. augustis 2019 kehtib Lääne-Virumaal Maanteeameti korraldusel tasuta bussisõidu õigus lisaks õpilastele ja pensionäridele ka keskmise ja raske puudega või puuduva töövõimega isikutele, töövõimetuspensionäridele ning sügava puudega isiku saatjale kuni 31. detsembrini.

Riigieelarveliste vahendite jätkuva eraldamise korral jäävad kehtestatud piletihinnad kehtima ka edaspidi.

Tasuta sõidu õigust on võimalik tõendada pensionitunnistuse, puudega isiku kaardi või Sotsiaalkindlustusameti poolt väljastatud tõendi esitamisel ühistranspordivahendi juhile.