« Tagasi

Vabatahtlikuks hoolekandeteenuste juurde Lääne-Virumaal

TEGEVUSE KESTVUS: Määramata ajaks

VALDKOND: Sotsiaaltöö ja tervishoid, Sotsiaalvaldkond

ASUKOHT: Lääne-Virumaa

Liikumine Kodukant on Sotsiaalministeeriumi tellimusel asunud välja töötama ja testima vabatahtlike kaasamismudelit hoolekandeteenuste juurde kuues Eesti maakonnas, mh Lääne-Virumaal. Lääne-Virumaal kaasame vabatahtlikke neljas omavalitsuses: Viru-Nigula, Väike-Maarja ja Tapa vallas ning Rakvere linnas. Mudeli testimisel abistame täisealisi erivajadusega inimesi ning eakaid.

Vabatahtlikke kaasame hoolekandeasutustesse või sotsiaaltöötajate juurde, kuid kindlasti ei hakka vabatahtlikud tegema nende inimeste tööd. Vastupidi! Vabatahtlikud pakuvad selliseid tegevusi, kuhu hoolekandeteenused ei ulatu. Nii on meie vabatahtlike võimalikud ülesanded:

- olla seltsiliseks (nt arutelud, infovahetus, lugemine, käeline tegevus, aju stimuleerivad harjutused, füüsilised harjutused) või

- saata inimest sotsiaalsete tegevuste juures või kultuuritarbimiseks või

- pakkuda tugiteenust: olla seltsiliseks ning abistada lihtsamate kodutööde tegemisel, mida abisaaja üksi ei teeks, aga koos toetajaga oleks (kasvõi osaliselt) võimeline tegema ise (nt poeskäigul kotikandmine või teejuht, kui on nt tegemist mäluhäiretega inimesega või

- pakkuda abi vaimset ja emotsionaalset rahuldust pakkuvate tööde tegemisel, nagu näiteks  kliendi lugude talletamine ning üksteiselt õppimine.

Vabatahtlikuna saad kaasa aidata, et sinu kodukohas ei jääks inimesed üksi, märkamata ja hooleta.

Järgmine koolitus alustavatele vabatahtlikele toimub 30.-31. märtsil.

Viru-Nigula vallas oleks väga vaja vabatahtlike, kes sooviksid käia Kunda Hooldekodu klientide vaba aega sisustamas (ajalehti ette lugemas, vestlemas, väljas jalutamas jne). Samuti on oodatud vabatahtlikud oma kogukonna eakatele tuge pakkuma (aitama toidul poest koju jõuda, trepi lumest puhtaks tegema, lihtsalt vahel seltsi pakkuma jne).

Rohkem infot vabatahtliku koolituse, tegevuse ja kandideerimise kohta leiab siit: https://vabatahtlikud.ee/kuulutus/vabatahtlikuks-hoolekandeteenuste-juurde-laane-virumaal/