« Tagasi

Vallavalitsuse istung toimub 11. oktoobril

Viru-Nigula Vallavalitsuse 11. oktoobril 2018 kell 10:00 toimuva istungi päevakord:
 
1. Kunda Ühisgümnaasiumi taotluse kooskõlastus 2018/2019 õppeaastal ettenähtust suurema õpilaste arvuga klassikomplektide kinnitamiseks 
Ettekandja haridusjuht Merike Trumm
2. Ehitusloa väljastamine Viru-Nigula vallas Kalikülas, Kaliküla vkt 9 kinnistule puurkaevu rajamiseks
Ettekandja ehitusspetsialist Kristi Jõemets
3. Reservfondi kasutamine ühekordse toetuse maksmiseks tulekahju tagajärgede likvideerimiseks_1
Ettekandja finantsjuht Egle Järvepere
4. Reservfondi kasutamine ühekordse toetuse maksmiseks tulekahju tagajärgede likvideerimiseks_2
Ettekandja finantsjuht Egle Järvepere
5. Kunda linna Majanduskeskuse teenuste hindade kinnitamine
Ettekandja finantsjuht Egle Järvepere
6. Viru-Nigula valla raamatupidamise sise-eeskiri (I lugemine)
Ettekandja finantsjuht Egle Järvepere
7. Viru-Nigula valla 2018. aasta II lisaeelarve (volikogu eelõu kooskõlastamine)
Ettekandja finantsjuht Egle Järvepere
8. Hajaasustuse programmi 2017. aasta vooru toetuse kasutamise aruande kinnitamine
Ettekandja planeerimis- ja maakorraldusspetsialist Marit Laast
9. Hajaasustuse programmi 2018. aasta vooru toetuse kasutamise aruande kinnitamine
Ettekandja planeerimis- ja maakorraldusspetsialist Marit Laast
10. Vallavara võõrandamine kirjaliku enampakkumise korras
Ettekandja vallavara-ja järelevalvespetsialist Vladimir Kruzman
11. Vallavara võõrandamine
Ettekandja majandusvaldkonna juht Raido Tetto 
12. Ülevaade tselluloositehase võimalikest arengutest
Ettekandja vallavanem Einar Vallbaum ja külalisettekandjana Margus Kohava
13. Informatsioon. Vallavalitsusele laekunud kirjad ja avaldused