« Tagasi

Vabatahtlikuks hoolekandeteenuste juurde Lääne-Virumaal

Liikumine Kodukant on Sotsiaalministeeriumi tellimusel asunud välja töötama ja testima vabatahtlike kaasamismudelit hoolekandeteenuste juurde kuues Eesti maakonnas, mh Lääne-Virumaal. Lääne-Virumaal kaasame vabatahtlikke neljas omavalitsuses: Viru-Nigula, Väike-Maarja ja Tapa vallas ning Rakvere linnas. Mudeli testimisel abistame täisealisi erivajadusega inimesi ning eakaid.

Vabatahtlikke kaasame hoolekandeasutustesse või sotsiaaltöötajate juurde, kuid kindlasti ei hakka vabatahtlikud tegema nende inimeste tööd. Vastupidi! Vabatahtlikud pakuvad selliseid tegevusi, kuhu hoolekandeteenused ei ulatu. Nii on meie vabatahtlike võimalikud ülesanded:

olla seltsiliseks (nt arutelud, infovahetus, lugemine, käeline tegevus, aju stimuleerivad harjutused, füüsilised harjutused) või

saata inimest sotsiaalsete tegevuste juures või kultuuritarbimiseks või

pakkuda tugiteenust: olla seltsiliseks ning abistada lihtsamate kodutööde tegemisel, mida abisaaja üksi ei teeks, aga koos toetajaga oleks (kasvõi osaliselt) võimeline tegema ise (nt poeskäigul kotikandmine või teejuht, kui on nt tegemist mäluhäiretega inimesega või

pakkuda abi vaimset ja emotsionaalset rahuldust pakkuvate tööde tegemisel, nagu näiteks  kliendi lugude talletamine ning üksteiselt õppimine.

Vabatahtlikuna saad kaasa aidata, et sinu kodukohas ei jääks inimesed üksi, märkamata ja hooleta.

Milliseid oskuseid/vahendeid eeldatakse vabatahtlikelt

Head suhtlemisoskust

Arvuti kasutamise oskus on eeliseks, sest vabatahtlikud peavad täitma klienditoimikuid

Võimalust panustada regulaarselt oma aega pikema aja jooksul (kord nädalas või kord kuus vms)

Vanust vähemalt 16 eluaastat. Vanuse ülempiiri ei ole 

Kindlasti ei maksa karta, et abistamiseks puuduvad vajalikud eelteadmised, sest iga alustav vabatahtlik osaleb enne tegevusega alustamist koolitusel ning sisse elamisel toetab sind  vabatahtlike koordinaator, toetust vajava inimese lähedane, hoolekandeasutuse või kohaliku omavalitsuse töötaja.

Mida vabatahtlik töö pakub?

Võimalust panustada oma elukeskkonda, kogukonda ning aidata inimestel oma kogukonnas ise toime tulla ja hakkama saada

Olla osa vabatahtlike kogukonnast, sh osaleda vabatahtlikele pakutavastest arengupäevadest jms üritustest

Võimalust olla osaline millestki suurest ning panustada sellesse, et vabatahtlike kaasamismudel hoolekandesüsteemis oleks ka tulevikus vabatahtlike soove ja võimalusi arvestav

Mida organisatsioon pakub?

Koolitust igale alustavale vabatahtlikule,  mis toimub Jänedal 20.-21. oktoobril. Koolitusest osavõtt on kindlasti vajalik!

Vabatahtlike arengupäevi ning klubilisi tegevusi

Sõidukulude hüvitamist

Igakülgset toetust ja abi nii sisse elamisel kui ka igapäevases töös

Tegevuse lõpus vabatahtliku tegevuse tunnistuse

Märkused

NB! Vabatahtlike koolitus on kahepäevane ning toimub 20.-21. oktoobril Jänedal.

Vajadusel saame oma vabatahtlikele tööle kandideerimisel kaasa anda soovituskirja.

Kandideerimiseks: saada kiri ene1975@gmail.com või helista +372 5598 0670