« Tagasi

Avati kohaliku omaalgatuse programmi sügisvoor

Kohaliku omaalgatuse programmi eesmärk on tugevate ja omaalgatusel põhinevate kogukondade tekkimine ning püsimine. Toetust saavad taotleda mittetulundusühingud ja sihtasutused ning maksimaalne toetussumma on 2000 eurot ühe projekti kohta.

 

Programmi abil soovitakse tugevdada kogukonna identiteeti ning panustada kogukonnaliikmete teadmiste ja oskuste kasvu. Samuti pakkuda neile vajalikke teenuseid ning toetada kogukonna tegevust soodustavate avalike objektide rajamist ja arendamist.

 

Toetust saavad taotleda avalikes huvides tegutsevad mittetulundusühingud ja sihtasutused, milles ei osale liikmena kohalik omavalitsus ega riik. Samuti ei tohi nende liikmetest rohkem kui pool olla moodustatud äriühingutest. Taotleja omafinantseering peab olema vähemalt 10 protsenti projekti kogumaksumusest.

 

Taotluste esitamise tähtaeg on 1. oktoober 2018 kell 16.30. Taotlused koos nõutud lisadega esitatakse Lääne-Virumaal MTÜ-le Lääne-Viru Omavalitsuste Liit (VIROL) elektrooniliselt e-posti aadressil: moonika.aruvainu@virol.ee  

 

Täpsemad juhendid ja vormid ning määrus on siin:

http://www.virol.ee/liit/regionaalsed_programmid/kohaliku_omaalgatuse_programm_kop

  

Kohalike kogukondade edulugudega saab tutvuda siin.