« Tagasi

Viru-Nigula Vallavolikogu XII istung

Viru-Nigula Vallavolikogu XII istung toimub neljapäeval, 30.08.2018 algusega kell 17.00 Aseri Vabaajakeskuses

 

Päevakord

1. Ülevaade Viru-Nigula valla 2018. a eelarve täitmisest seisuga 30.06.2018.
Ettekandja: finantsjuht Egle Järvepere

2. Viru-Nigula valla 2018. aasta I lisaeelarve vastuvõtmine
Ettekandja: finantsjuht Egle Järvepere

3. Viru-Nigula valla arengukava ja eelarvestrateegia vastuvõtmine - esimene lugemine
Ettekandjad: arendusjuht Eve Ojala-Bakradze ja finantsjuht Egle Järvepere

4. Viru-Nigula Avatud Noortekeskuse asutamine
Ettekandja: kultuuri- ja noorsootööjuht Keio Soomelt

5. Viru-Nigula valla kultuuriasutuste ümberkorraldamine
Ettekandja: kultuuri- ja noorsootööjuht Keio Soomelt

6. Viru-Nigula valla muuseumite ümberkorraldamine
Ettekandja: kultuuri- ja noorsootööjuht Keio Soomelt

7. Aseri Vabaajakeskuse tasuliste teenuste hinnakirja kinnitamine
Ettekandja: spordijuht Ainar Sepnik

8. Viru-Nigula valla spordiasutuste ümberkorraldamine
Ettekandja: spordijuht Ainar Sepnik

9. Puude raie- ja hoolduslõikuse lubamise eeskiri
Ettekandja: keskkonnaspetsialist Heiko Källo

10. Koerte ja kasside pidamise eeskiri
Ettekandja: keskkonnaspetsialist Heiko Källo

11. Peremehetu ehitise hõivamine ja arvele võtmine
Ettekandja: planeerimis- ja maakorraldusspetsialist Marit Laast

12. Rendilepingu sõlmimiseks loa andmine
Ettekandja: jurist Reeli Eiche

13. Informatsioon

Lugupidamisega


Riho Kutsar
Vallavolikogu esimees