« Tagasi

Viru-Nigula vallavalitsus annab eelläbirääkimistega pakkumise korras rendile vallavara Kunda ranna läheduses

Viru-Nigula vallavalitsus korraldab eelläbirääkimiste pakkumise korras vallale kuuluva vara vastavalt Viru-Nigula Vallavolikogu 26.04.2018 määrusele nr 21 " Viru-Nigula vallavara valitsemise kord" (Kord).

Pakkumisi saab kirjalikult esitada teate avaldamisest kuni 04.06.2018 kella 12:00ni aadressile Kasemäe tn 19, Kunda linn, Viru-Nigula vald, Lääne-Virumaa. Täpsemad juhised on toodud Viru-Nigula Vallavalitsuse 17.05.2018.a korralduses nr 218.

Rendile antakse järgmine vara:

 1. Kunda linnas Looduse kinnistul asuv Kunda Rannakiosk koos selle juurde kuuluva teenindusalaga (ala piirid on välja toodud kaardil).
  1. Renditava objekti kasutusotstarve on toitlustusteenuse osutamine suveperioodil Kunda rannas.
  2. Renditasu suurus suvekuude (juuni, juuli, august) eest on 50,00€/kuu.
  3. Pakkujal tuleb esitada kogu rendiperioodi tegevuste kava (s.h investeeringute kava).
  4. Rendile andmise periood on 11.06.2018 - 31.08.2021.
  5. Parima pakkujaga sõlmitakse rendileping eelpool nimetatud rendiperioodiks.

Pakkumise esitamisega seonduva kohta saab täpsemat info Viru-Nigula Vallavalitsuse 17.05.2018.a korraldusest nr 218.

Muude pakkumisega seotud küsimuste kohta võtke ühendust majandusvaldkonna juht Raido Tetto'ga tööpäevadel e-posti aadressil raido.tetto@viru-nigula.ee või telefonil +37250 32591.

Korraldus

Kunda Rannakiosk