« Tagasi

Kevadisest koristusest

Viru-Nigula vallavalitsus annab teada, et perioodil 25.04 – 27.04 on Aseri piirkonnas elavatel inimestel võimalik tasuta ära anda prügi Aseri alevikus ja Rannu külas selleks ettenähtud konteineritesse. Ära saab anda vana mööblit, koduelektroonikat jms, v.a olme- ja biolagunevad jäätmed.

Konteinerid asuvad Aseri alevikus aadressil Kesktänav 9a (veetöötlusjaam) ja Rannu külas Vahtra tänava platsil. Konteinereid tühjendatakse 1 kord päevas.