« Tagasi

Oluline info pürotehnika kasutamise ohutusest

Kohe-kohe on käes aastavahetus, mille tähistamiseks on paljudel inimestel kombeks teha ilutulestikku. Sageli ei mõelda aga ohtude peale, mida pürotehnika kasutamine kaasa võib tuua. Saatsime täna läbi meediakanalite meelespea selle kohta, mida õnnetuste ära hoidmiseks teadma peab. Palume seda sõnumit jagada ka teie infokanalites, et viia oluline ohutussõnum võimalikult paljude inimesteni:
 
Õnnetuste ära hoidmiseks järgi pürotehnika kasutamisel ohutusnõudeid
 
Seoses läheneva aastavahetusega tuletavad Tehnilise Järelevalve Amet ja Tarbijakaitseamet meelde, et pürotehnika kasutamisel tuleb lähtuda iga konkreetse toote kasutusjuhendist ning järgida ohutusnõudeid. Pürotehnika väärkasutamine võib põhjustada tõsiste tagajärgedega õnnetusi (põlengud, vigastused jms) ja varalist kahju. Lisaks on oluline selgitada lastele pürotehniliste toodetega seotud ohtusid ning näidata eeskuju pürotehnika ohutul kasutamisel.
 
Pürotehnilise toote kasutamisel juhindu järgnevast:
• Kasuta toodet üksnes kasutusjuhendis ettenähtud viisil (ohuala, süütamise viis, vanusepiirang);
• Vali toote kasutamiseks õige aeg ja koht. Arvesta öörahuga, ilmastikuoludega ning toote ohutu kaugusega inimestest, hoonetest ja sõidukitest;
• Arvesta teiste inimeste ja loomadega. Ootamatud heli- ja valgusefektid võivad ehmatada;
• Kontrolli enne toote kasutamist, et sellel poleks mehaanilisi vigastusi. Ostjal on õigus defektiga toode müüjale tagastada;
• Ära kasuta pürotehnilisi tooteid alkoholijoobes;
• Ära viska toodet tulekoldesse;
• Ära viska toodet inimeste või loomade suunas;
• Ilutulestiku tegemisel ära hoia toodet käes ega kummardu selle kohale;
• Kui toode ei sütti, oota vähemalt 10-15 minutit enne selle üles korjamist. Ära jäta sellist toodet vedelema ega viska prügikasti, vaid tagasta müüjale.
 
Lisaks tuleb silmas pidada:
• Pürotehnilisi tooteid osta ainult vastavat tegevusluba omavalt ettevõttelt. Pürotehnikat ei tohi osta inimestelt turul ja tänaval ega eraisikutelt sotsiaalmeediast;
• Pürotehnilise tootega peab kaasas olema eestikeelne kasutusjuhend;
• Tooteid hoia kuivas, ohutus ja lastele kättesaamatus kohas;
• Oma tarbeks ei tohi hoiustada rohkem kui 20 kg pürotehnilisi tooteid.
 
Soovime kõigile head vana aasta lõppu ja tarka meelt pürotehnika kasutamisel!