« Tagasi

Viru-Nigula Vallavolikogu esimese koosseisu V istung

 

Viru-Nigula Vallavolikogu esimese koosseisu V istung toimub 21.12.2017.a. kell 17.00 Lammasmäe puhkekeskuses

1. Aseri valla 2017. aasta II lisaeelarve vastuvõtmine
Ettekandja: Aseri vallavalitsuse finantsnõunik Tiit Hallikma

2. Maamaksumäära kehtestamine 2018.aastaks
Ettekandja: vallavalitsuse liige Raido Tetto

3. Riki, Köpi ja Forelli maaüksuste detailplaneeringu kehtestamine
Ettekandja: vallavalitsuse liige Raido Tetto

4. Isikliku kasutusõiguse seadmine
Ettekandja: vallavalitsuse liige Raido Tetto

5. Peremehetute ehitiste hõivamine ja arvele võtmine

Ettekandja: vallavalitsuse liige Raido Tetto

6. Ühistranspordiseaduses sätestatud ülesannete delegeerimine
Ettekandja: vallavalitsuse liige Raido Tetto

7. Viru-Nigula valla väljaastumine MTÜ Ida-Viru Ühistranspordikeskusest
Ettekandja: vallavalitsuse liige Raido Tetto

8. Kunda Linnavolikogu 11.03.2013 otsuse nr 4 „Kunda linna ametiasutuse struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu kinnitamine" ja Viru-Nigula Vallavolikogu 31.01.2013 otsuse nr 1 „Viru-Nigula Vallavalitsuse struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu kinnitamine" kehtetuks tunnistamine
Ettekandja: vallavolikogu esimees Riho Kutsar

9. Aseri Kooli struktuuri kooskõlastamine
Ettekandja: Viru-Nigula vallasekretär Pille Kajar

10. Sotsiaalkomisjoni esimehe ja aseesimehe valimine
Ettekandja: vallavolikogu esimees Riho Kutsar

11. Viru-Nigula vallavolikogu 06. novembri 2017 otsuse nr 14 „Vallavolikogu komisjonide koosseisude kinnitamine" muutmine
Ettekandja: kultuuri- ja spordikomisjoni esimees Jelena Fjodorova

12. Volikogu liikmetele tasu ja hüvitiste määramise ning maksmise kord
Ettekandja: vallavolikogu esimees Riho Kutsar

13. Vallavolikogu esimehe ametikoha palgaliseks muutmine ja töötasu määramine
Ettekandja: vallavolikogu aseesimees Koit Oras

14. Vallavolikogu esimehele hüvitise määramine ja maksmine
Ettekandja: vallavolikogu aseesimees Koit Oras

15. Informatsioon ja muud küsimused

 

Lugupidamisega

Riho Kutsar
vallavolikogu esimees

 

MÄÄRUS Aseri valla 2017.aasta II lisaeelarve vastuvõtmine.docx

II Lisaeelarve 2017.pdf
Seletuskiri.docx

MÄÄRUS Maamaksumäära kehtestamine 2018.aastaks.doc

OTSUS Riki, Köpi ja Forelli maaüksuste detailplaneeringu kehtestamine.doc

Lisa Põhijoonis tehnovõrkudega.pdf
Lisa Riki, Köpi ja Forelli DP kohaliku tee asukoha skeem.pdf
Seletuskiri.pdf

OTSUS Isikliku kasutusõiguse seadmine.docx

Lisa 1.pdf
Lisa 2.pdf
Lisa 3.pdf
Telia Eesti AS Taotlus.docx

OTSUS Peremehetute ehitiste hõivamine ja arvele võtmine.doc

OTSUS Ühistranspordiseaduses sätestatud ülesannete delegeerimine.doc

OTSUS Viru-Nigula valla väljaastumine MTÜ Ida-Viru Ühistranspordikeskusest.doc

OTSUS Kunda Linnavolikogu 11.03.2013 otsuse nr 4 „Kunda linna ametiasutuse struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu kinnitamine" ja Viru-Nigula Vallavolikogu 31.01.2013 otsuse nr 1 „Viru-Nigula Vallavalitsuse struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu kinnitamine" kehtetuks tunnistamine.docx

Aseri Kooli struktuur.pdf

OTSUS Sotsiaalkomisjoni esimehe ja aseesimehe valimine.docx

Kiur-avaldus.pdf

OTSUS Viru-Nigula vallavolikogu 06.novembri 2017 otsuse nr 14 „Vallavolikogu komisjonide koosseisude kinnitamine" muutmine.docx

MÄÄRUS Volikogu liikmetele tasu ja hüvitiste määramise ning maksmise kord.doc

OTSUS Vallavolikogu esimehe ametikoha palgaliseks muutmine ja töötasu määramine.docx

OTSUS Vallavolikogu esimehele hüvitise määramine ja maksmine.docx