« Tagasi

JÄÄTMEKÄITLUSEST

1.jaanuarist 2018 alustab tööd uuenenud Viru-Nigula vallavalitsus (sh Kunda linn). Kunda linna territooriumil kehtib Eesti Keskkonnateenused AS-iga sõlmitud korraldatud jäätmeveo korraldamise leping kuni 31.detsembrini 2018.  Kohalikul omavalitsusel on õigus erandkorras vabastada korraldatud jäätmeveoga liitumise kohustusest kinnistute omanikud, kus ei toimu äri- ega elutegevust. Samuti on võimalik  taotleda luba ühiskonteineri kasutamiseks naaberkinnistuga või perioodilist vabastust (nt talveperioodiks). Vabastuse saamiseks tuleb esitada vallavalitsusele vastav taotlus. Kõik muudatused kinnitatakse vallavalitsuse istungil.

 

Tuletame kõigile Kunda linna kinnistute omanikele, kes on juba saanud pikaajalise vabastuse, meelde:

tulenevalt Jäätmeseadusest on kõik vabastuse saanud jäätmevaldajad kohustatud igal järgneval aastal hiljemalt 20. jaanuariks esitama kohalikule omavalitsusele kirjaliku kinnituse, et kinnistul ei ole aasta kestel elatud või kinnistut ei ole pidevalt kasutatud. Kinnituse võib saata e-posti aadressil vallavalitsus@viru-nigula.ee või aadressil Kasemäe 19, Kunda 44107. Jäätmevaldaja, kes ei ole nimetatud tähtajaks kinnitust esitanud, loetakse korraldatud jäätmeveoga liitunuks 21. jaanuarist alates.