« Tagasi

Viru-Nigula Vallavolikogu I koosseisu IV istung

Viru-Nigula Vallavolikogu esimese koosseisu IV istung toimub 23.11.2017.a. kell 17.00 Kunda küla seltsimajas

 

1. Ametiasutuste ümberkorraldamine
2. Viru-Nigula vallavalitsuse struktuuri kinnitamine
3. Määruse „Viru-Nigula valla ametiasutuse palgajuhend" I lugemine
4. Määruse „Ametnike haridusele, töökogemusele, teadmistele ja oskustele esitatavad nõuded" I lugemine
5. Aseri Vallavolikogu 04.04.2013 otsuse nr 155 „Aseri Vallavalitsuse ametiasutuse ametnikele esitatavate nõuete kehtestamine ja struktuuri kinnitamine" kehtetuks tunnistamine
6. Kunda linnavolikogu 21. detsembri 2016 otsuse nr 41, Aseri vallavolikogu 22. detsembri 2016 otsuse nr 65, Viru-Nigula vallavolikogu 22. detsembri 2016 otsuse nr 39 „Aseri valla, Kunda linna ja Viru-Nigula valla ühinemislepingu kinnitamine" muutmine
7. Vallavalitsuse liikmetele hüvitiste määramine
8. Vallavanemale hüvitise määramine ja maksmine
9. Nõusoleku andmine Tomikahu kinnistu jagamiseks ning maa sihtotstarbe määramine
10. Nõusoleku andmine Kivikäpa kinnistu jagamiseks ning maa sihtotstarbe määramine
11. Enampakkumise tulemuste kinnitamine
12. Esindaja määramine Aseri Kooli hoolekogusse
13. Esindaja määramine Aseri Muusikakooli hoolekogusse
14. Esindaja määramine Kunda Ühisgümnaasiumi hoolekogusse
15. Esindaja määramine Kunda Muusikakooli hoolekogusse
16. Kultuuri- ja spordikomisjoni esindaja määramine Kunda Linnaraamatukogu nõukogusse
17. Esindajate määramine Kunda Tsemendimuuseumi nõukogusse
18. Esindaja määramine Kunda Linna Klubi nõukogusse
19. Esindaja määramine Kunda Majanduskeskuse nõukogusse
20. Esindaja määramine Kunda Spordikeskus nõukogusse
21. Esindaja määramine Kunda Hooldekodu nõukogusse
22. Esindaja määramine Vasta Kooli hoolekogusse
23. Esindaja määramine Viru-Nigula vallalehe „Viru-Nigula Valla Teataja" kolleegiumisse
24. Informatsioon

 

Lugupidamisega

Riho Kutsar
vallavolikogu esimees

 

 

OTSUS Viru-Nigula valla ametiasutuste ümberkorraldamine.docx

OTSUS Viru-Nigula Vallavalitsuse struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu kinnitamine.doc
Seletuskiri struktuuri otsusele.doc
Lisa struktuuri seletuskirja juurde.pdf

MÄÄRUS Viru-Nigula valla ametiasutuste palgajuhend.docx

MÄÄRUS Viru-Nigula valla ametiasutuse ametnike haridusele, töökogemusele, teadmistele ja oskustele kehtestatavad nõuded.doc

OTSUS Aseri Vallavolikogu 04.04.2013 otsuse nr 155 „Aseri Vallavalitsuse ametiasutuse ametnikele esitatavate nõuete kehtestamine ja struktuuri kinnitamine" kehtetuks tunnistamine.docx

OTSUS Kunda linnavolikogu 21.detsembri 2016 otsuse nr 41, Aseri vallavolikogu 22.detsembri 2016 otsuse nr 65, Viru-Nigula vallavolikogu 22.detsembri 2016 otsuse nr 39 „Aseri valla, Kunda linna ja Viru-Nigula valla ühinemislepingu kinnitamine" muutmine.docx

OTSUS Vallavalitsuse liikmetele hüvitiste määramine.docx

OTSUS Vallavanemale hüvitise määramine ja maksmine.docx

OTSUS Nõusoleku andmine Tomikahu kinnistu jagamiseks ning maa sihtotstarbe määramine.doc

OTSUS Nõusoleku andmine Kivikäpa kinnistu jagamiseks ning maa sihtotstarbe määramine.doc

OTSUS Enampakkumise tulemuse  kinnitamine.docx

OTSUS Esindaja määramine Aseri Kooli hoolekogusse.docx

OTSUS Esindaja määramine Aseri Muusikakooli hoolekogusse.docx

OTSUS Esindaja määramine Kunda Ühisgümnaasiumi hoolekogusse.docx

OTSUS Esindaja määramine Kunda Muusikakooli hoolekogusse.docx

OTSUS Kultuuri- ja spordikomisjoni esindaja määramine Kunda Linnaraamatukogu nõukogusse.docx

OTSUS Esindajate määramine Kunda Tsemendimuuseumi nõukogusse.docx

OTSUS Esindaja määramine Kunda Linna Klubi nõukogusse.docx

OTSUS Esindaja määramine Kunda Majanduskeskuse nõukogusse.docx

OTSUS Esindaja määramine Kunda Spordikeskuse nõukogusse.docx

OTSUS Esindaja määramine Kunda Hooldekodu nõukogusse.docx

OTSUS Esindaja määramine Vasta Kooli hoolekogusse.doc

OTSUS Vallavolikogu esindaja määramine Viru-Nigula vallalehe „Viru-Nigula Valla Teataja" kolleegiumisse.docx