Lääne-Viru maakonna arengustrateegia

Maakonna arengu kavandamiseks ja ellu viimiseks koostatakse maakondlik arengustrateegia, mis on aluseks kohalike omavalitsuste ühistegevuste planeerimisel ja ellu viimisel ning riigieelarvest kohaliku omavalitsuse üksustele juhtumipõhiste toetuste andmisel, riiklike investeeringute kavandamisel ja riigiasutuste osutatavate teenuste kättesaadavuse muutmisel maakonnas.

Lääne-Viru maakonna arengustrateegia 2030+ ja Lääne-Viru maakonna arengustrateegia 2030+ tegevuskava perioodiks 2019-2022 on heaks kiidetud maakonna kõikide kohalike omavalitsuste üksuste volikogudes. Kõik arengustrateegiaga seonduva leiate Lääne-Viru Omavalitsuste Liidu kodulehelt: https://www.virol.ee/maakonnastrateegia

Viru-Nigula Vallavolikogu õigusaktid ja protokollid maakonnastrateegia arutelude ja heakskiitmise kohta on siin:

Lääne-Viru maakonna arengustrateegia 2030+ heakskiitmine

Lääne-Viru maakonna arengustrateegia 2030+ tegevuskava perioodiks 2019-2022 heakskiitmine

Lääne-Viru maakonna arengustrateegia 2030+ esimene lugemine
Lääne-Viru arengustrateegia - I lugemine

Lääne-Viru maakonna arengustrateegia 2030+ tutvustamine – avalik arutelu


Lääne-Viru arengustrateegia 2030+ ja selle tegevuskava eelnõusid arutati ka vallavolikogu komisjonides.