Ehituse ja planeerimise valdkonnaga tegelevad ametnikud

Nimi Amet Telefon E-post
Kristi Jõemets Ehitusspetsialist 322 9632 kristi.joemets@viru-nigula.ee
Marit Laast Planeerimis-ja maakorraldusspetsialist 322 9631 marit.laast@viru-nigula.ee