« Tagasi

Kunda sadam areneb ja laieneb jõudsalt

Kunda Sadama jaoks oli möödunud aasta vägagi töine. Muuhulgas sai tehtud palju tulemuslikke muudatusi ja investeeringuid. Seeläbi on kasvanud laevade laadimise kiirus ja efektiivsus ning vähenenud müra. Samuti oleme panustanud oma töötajate töötingimuste parendamisse. Kahe aastaga oleme Lääne-Virumaa mereväravat jõudsalt arendanud ja toimetame vastavalt seatud eesmärkidele planeeritud tempos edasi.

Vähem müra ja kiirem töö

Oleme viimastel aastatel sadamatehnikasse palju investeerinud. Uued masinad on ökonoomsed, töötavad vaiksemalt ning sobivad nii puidu tõstmiseks terminalides kui ka laevade laadimiseks. Eelmise aasta alguses soetasime laevade käitlemiseks lisaks olemasolevatele sadamakraanadele juurde suure ja võimsa kraana, mistõttu suudame suuremaid laevu nüüd oluliselt kiiremini laadida.

Ostsime juurde kaks võimsat laadurit ja uuendasime platsikraanasid. Lisaks 2019. aastal soetatud materjalikäitlusmasinale on eelmise aasta lõpust kasutusele võetud kaks suurt frontaallaadurit. Uus roomiklaadur tagab kiire laevatrümmide puhastamise. Teleskooplaadur hoiab sadama puhtana, teed hooldatuna ja abistab väiksemate laadimistööde puhul. Lisaks on sadam soetanud erinevaid haaratseid, greifereid, roope, laadimiskaste, veokaste jms. Uue lahendusena on kasutusel kummipehmendusega otsalööjad, mis muudavad ümarpuidu laadimise oluliselt vaiksemaks.

Uued laoplatsid said asfaldi alla

Viimastel aastatel oleme jõudsalt arendanud sadama laoplatse. Asfaltkatte sai umbes kaks hektarit maad, mida saab kasutada avatud laoplatsina erinevate kaupade ladustamiseks. Käesoleva aasta juuni lõpuks peaks valmima veel üks kahe hektari suurune laoplats ja sadamasisene idakalda tee. Seda teed saab edaspidi kasutada ümarpuidu veoks sadama puiduterminalidest otse kaile. See investeering viib puidukoormad elumajadest kaugemale ning seega väheneb ka tekitatav müra. Lisaks saab kasutada pikemaid haagiseid, mis vähendavad süsinikujalajälge ning tänu koormate arvu vähenemisele aitab ka see müra vähendada.

Valmis uus kinnine ladu

Eelmise aasta lõpus sai kasutusse võetud ka kolmas, u 6000 m² suurune kinnine ladu ilmatundlike puistekaupade ladustamiseks. See võimaldab vähendada halva ilma korral sadamasse suunduvate viljaautode järjekorda ning aitab seega hajutada veokite koormust.

Sellel aastal jätkame planeeritud arendustega

Positiivse edusammuna võib välja tuua, et oleme tänaseks sadama detailplaneeringu alal asunud eramud omanikelt omandanud ja suures osas ka lammutanud. Jätkame sadama-ala arendustegevusega vastavalt plaanidele. Kevadel soovime alustada vana Kunda tuletorni, Sadama tn. 4 korterelamu ning sellega piirneva ala projekteerimistöödega. Seega peaks varsti ka see ala korda saama.

2020. aastal jõudis lõpule Kunda-Loviisa laevaliini käivitamise projekt REFEC. Selle projekti raames tegime sisuliselt kogu laevaliini käivitamiseks vajaliku eeltöö kõikvõimalike uuringute, planeerimise ja projektide näol. Järgmiste sammudena tuleb leida liinioperaator ja ehitada ro-ro laevade sildumiseks sobiv kai ning ühel heal päeval saab Kundast otse meritsi Soome sõita. Loomulikult võtab see kõik veel aega, kuid suur töö on juba tehtud.

Lisaks oleme astunud olulise sammu keskkonnasõbraliku sadama suunas. Nüüdseks on meil töös oma isiklik 50 kW võimsusega päikesejaam, mille toodang läheb suures osas omatarbeks. Plaanis on käesoleval aastal kasutusele võtta veel üks sama võimsusega päikesejaam, mis on ka juba välja ehitatud ja ootab liitumist.

Kunda Sadam on täna otseseks tööandjaks ligi neljakümnele töötajale. Pöörame suurt tähelepanu tööohutusele ja isikukaitsevahendite olemasolule. Kõigil meie töötajatel on võimalus automaatkapist igal hetkel saada tööks vajalikke enamkasutatavaid töökaitsevahendeid. Kunda Sadama jaoks on oluline nii klientide, meie töötajate kui ka kohalike inimeste heaolu. Seda kõike iseloomustab meie uus tunnuslause – Mõeldes Teile!

 

Daimar Truija

Kunda Sadam AS juhatuse liige