« Tagasi

Viru-Nigula Hariduse Seltsi koostöö teiste seltsidega

 

Viru-Nigula Hariduse Selts on käesoleval aastal kavandanud mitmeid tegevusi, mis on osaliselt koondatud LEADER-programmi toetatud ühisprojekti "Kogukonna kultuuri ja hariduse arendamine" nime alla. Selts teeb koostööd kodanikuühendustega Vasta Kooli Sõbrad, Mahu Külaselts, Aasukalda Maa- ja Merepäästekomando, EELK Viru-Nigula Kogudus ja pensionäride klubi Maarjahein, kellega koos viiakse läbi talgupäevi avalikel aladel ja korraldatakse ühisüritusi. Lisaks on partneriteks ka Vasta Kool ja Viru-Nigula Koduloomuuseum, kellel on plaanis sisustada muuseumis kodu-uurijate tuba ja õpilaste jaoks välja töötada külastusprogrammid.

Esimene ühisüritus kodupaigapäev toimus 28. mail Viru-Nigula rahvamajas.  Mälestuspingi paigaldamise ja piduliku koosviibimise käigus meenutati Viru-Nigula kultuurimaja juhataja Antonina Loho, tema abikaasa Viktori ning nende tütre Viktoria Tammoja panust kohalikku kultuuriellu aastatel 1969-2008. Meenutajaid oli nii pereringist kui kunagise majandi- ja vallajuhtide seast. Kohal oli mitmeid kunagisi ringijuhte ja isetegevuslasi. Meenutusi toetas muuseumi näitus ja video rahvamaja ajaloost.

Meelelahutuseks mängisid Ervin ja Hillar ning Vasta Kooli õpetajate ansambel, viimase aja tõusev täht Viru-Nigula kultuurimaastikul.

Viimasele kultuurimaja kunstilisele juhile Ervinile kingiti tänutäheks pikaajalise töö eest pühendusega vest. Kohaletulnud said tuttavaks uue kultuurikorraldaja Alevtina Jermakovaga, kes oma tervituses rõhutas, et tihe omavaheline koostöö on aluseks  kultuuritöö  jätkumisele Viru-Nigula rahvamajas.   

Seltsi teiseks avalikuks ürituseks on heinamaarja päeva tähistamine Viru-Nigulas Maarja kabeli juures 2. juulil kell 18.00. See projekt viiakse ellu Kohaliku Omaalgatuse Programmi raames.

Vallarahvast kutsutakse osa saama leedotulest ja sellega seotud traditsioonidest. Kavas on lilleseade töötuba ja näitus, kus õpetatakse taimeseade põhimõtteid, ravimtaimede ning saunavihtade töötuba, kus antakse näpunäiteid tervislike vihtade valmistamiseks. Lilleseaded võivad olla nii lõikelilledest kui kasvavatest potitaimedest. Soovituslik on kasutada Maarja taimi. Seadeid hinnatakse ja osalejate vahel loositakse välja auhind. Külalisesinejaks on rahvamuusikaansambel Kungla.

Eelnevalt on kavas oma kätega lilleseadealuste ja vaaside valmistamine 14. juunil kell 18.00 MTÜ Loome juhendamisel Viru-Nigula rahvamajas.

Kolmandaks tähistatakse ühisprojekti raames 21. augustil kell 18.00 Helmut Elstroki 100. sünniaastapäeva Mahus, kus tema mälestuseks paigaldatakse Mahu Külaseltsi eestvõttel omanäoline kännupink. Sündmus on kavandatud Eesti taasiseseisvumise aastapäevale, kuhu on kutsutud esinema ka Uurikate noorteansambel isamaaliste laulude kavaga.

Kodupaigapäeval sündis idee tähistada 18. septembril (Kuupäev veel lahtine!) ka eelmisel aastal ootamatult lahkunud kohaliku kultuurielu tugevalt toetanud koguduse kunagise õpetaja Jaan Jaani mälestuspäeva. Seda tähistame mälestusjumalateenistusega kirikus ja hilisema koosviibimisega Viru-Nigula pastoraadis.

Sündmuste toimumist toetavad lisaks LEADER- ja KOA-programmidele veel Viru-Nigula Vallavalitsus, MTÜ Viru-Nigula valla toetusgrupp, kelle abiga soetatakse mälestuspingid, ja KULKA, kes toetab siltide trükkimist ning esinejate kutsumist.

Suur tänu, sõbrad, ühise tegutsemise eest!

Ene Ehrenpreis