Üldised Viru-Nigula valla eeskirjad ja korrad

Viru-Nigula valla veebilehel on lisaks ühendvalla õigusaktidele avaldatud veel kõik endise Viru-Nigula valla eeskirjad ja korrad. Ühendvalla õigusaktid on endistest eristatavad vastuvõtmise kuupäeva järgi. Kuni vanade veebilehtede sulgemiseni on sealt kättesaadavad veel ka Kunda linna ja Aseri valla õigusaktid.
 
Kõigi õigusaktide ühtlustamine ja uuendamine võtab aega, seepärast loetakse ühinemislepingu järgselt kehtivateks kõigi omavalitsusüksuste territooriumidel kehtinud õigusaktid kuni nende muutmise või tühistamiseni. Seejärel need kustutatakse.

 

Kõik kehtivad vallavolikogu ja vallavalitsuse määrused on leitavad Riigi Teatajast (https://www.riigiteataja.ee/index.html ).