Avaldus avaliku ürituse korraldamiseks

Toimingu üldandmed
 

Kirjeldus:

Avaldus avaliku ürituse korraldamiseks

Kestvus:

Vallavalitsus annab avaliku ürituse korraldamiseks loa 20 päeva jooksul nõuetekohase avalduse ja lisadokumentide saabumise päevast arvates või jätab loa andmata. Loa andmata jätmisel selgitatakse loa taotluse esitajale põhjus ja viidatakse õigusaktidele, mis on loa välja andmata jätmise aluseks.

Õigusaktid:

Lisainfo:

Järelevalvespetsialist Ene Muttika, ene.muttika@viru-nigula.ee tel. 5330 0486

 

Taotlemine elektrooniliselt
 

Vajalikud sammud:

Sisenege Viru-Nigula valla teenuste ja toimingute keskkonda. Teie isik tuvastatakse teenuse kasutamiseks sisselogimisel. Vajalik on ID kaart PIN1 ja PIN2.  
Keskkonda sisenedes kuvatakse Teile rahvastikuregistri andmetega eeltäidetud vorm. Vorm tuleb digitaalselt allkirjastada. 

Jälgige vormi täitmise kulgu! Taotlus on esitatud korrektselt kui te saate teate: Vorm on saadetud. Vormi saaja nimi: VIru-NIgula vallavalitsus.

 


 


Taotlemine pabervormil

 

Vajalikud sammud:

Täitke taotluse vorm paberkandjal. Blanketi saab SIIT või Viru-Nigula vallamajast aadressil Kasemäe 19, Kunda.

Vajaminevad
dokumendid:

Esitada isikut tõendav dokument

Viide: