Viru-Nigula valla arengukava

Arengukava on kohaliku omavalitsusüksuse arengu eesmärke määratlev ja nende elluviimiseks tegevusi kavandav dokument. Eelarvestrateegia on arengukavaga seotud iseseisev dokument. Arengukava ja eelarvestrateegia on aluseks valla eelarve koostamisel, vallale kohustuste võtmisel ja projektide kavandamisel.

 Head Viru-Nigula valla elanikud!

Oleme koostamas Viru-Nigula valla arengukava, mis sisaldab eesmärke ning tegevussuundi ja konkreetseid tegevusi valla lähituleviku kujundamiseks. Arengukava koostamise käigus analüüsime, millises seisus oleme täna, kuhu tahame jõuda ning millised on meie võimalused oma tegevusi efektiivsemalt korraldada. Eesmärk on tagada uue valla jätkusuutlik ja igas mõttes tasakaalustatud areng.

Arengukava tegevusi kavandades peame olema valmis muutusteks, sest tõdemus „Teeme õiget asja ja nii peaksime ka jätkama, sest oleme kogu aeg nii teinud," - ei vii meid enam edasi. Suur töö ootab ees teenuste piirkondlikul ühtlustamisel, kusjuures hoiame silme ees üht peamistest eesmärkidest – osutada vajaduspõhiseid ja järjest kvaliteetsemaid avalikke teenuseid, parandades sellega eelkõige elanike elukvaliteeti, aga muutes ka meie valla atraktiivsemaks nii investoritele kui ka külalistele. Sellest tekkivad finantsid saame omakorda investeerida tegevustesse, millega optimeerida põhitegevuskulusid ja teha investeeringuid nii teenuste kvaliteedi tõstmiseks kui ka muutes omavalitsuse toimimise igas mõttes efektiivsemaks. Mitmete sisuliste tegevuste täitmine ei pruugi ka eeldada täiendavate rahaliste ega muude ressursside eraldamist, vaid prioriteetide kohandamist või töö efektiivsuse suurendamist.

 Arengu võti peitub koostöös. Oluline on, et arengukava koostamise protsess ei päädiks vaid laiemale avalikkusele tulemuste ettekandmisega, mistõttu osutame suurt tähelepanu võimalikult laiemapõhjalisele siht- ja sidusgruppide kaasamisele ning infovahetusele. Mida paremini see õnnestub, seda parem on loodetavasti ka tulemus. 

 Siia veebileheküljele hakkame järjest lisama arengukava ja eelarvestrateegia koostamise materjale ning esitama küsimusi sisendite saamiseks. Protsessi käigus toimuvad ka avalikud arutelud, mille toimumise ajad ja kohad teatame täiendavalt.

Täname kõiki kaasa löömast ja mõtlemast!

„Kahaneva rahvastikuga tootmispiirkonna sotsiaalne resilientsus: Kunda linna stsenaariumiplaneering" (2017)

Lea Teeääre sisukokkuvõte (pilt1 pilt2 pilt3)

Maaelu kuvandi seminari videoülekanne: https://youtu.be/DQZldpzOYa0