Viru-Nigula Vallavolikogu istung

Viru-Nigula Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 31. augustil 2023 algusega kell 17.00 Viru-Nigula vallavolikogu saalis (Kirikaia 2).


Päevakord:
1. Viru-Nigula valla 2023 I lisaeelarve.
Ettekandja: Egle Järvepere, finantsjuht.

2. Viru-Nigula Vallavolikogu 28.04.2022 määruse nr 8 „Viru-Nigula valla ametiasutuse
palgajuhend" muutmine.
Ettekandja: Egle Järvepere, finantsjuht.

3. Nõusoleku andmine rahalise kohustuse võtmiseks.
Ettekandja: Einar Vallbaum, vallavanem.

4. Omaosaluse garanteerimine.
Ettekandja: Ainar Sepnik, vallavolikogu esimees.

5. Viru-Nigula tuulepargi detailplaneeringu algatamata jätmine.
Ettekandja: Marit Laast, planeerimis- ja maakorraldusspetsialist.

6. Vallavolikogu alatiste komisjonide koosseisude muutmine.
Ettekandja: Ainar Sepnik, vallavolikogu esimees.

7. Vallavolikogu kultuuri- ja spordikomisjoni esimehe ja aseesimehe valimine ning
Viru-Nigula Vallavolikogu 23.11.2021 otsuse nr 5 muutmine.
Ettekandja: Ainar Sepnik, vallavolikogu esimees.

8. Info.
a. Viru-Nigula valla 2023 eelarve täitmine II kvartali seisuga.
b. Arutelu N. Fedjukini mälestuse säilitamisest.
c. Vallavolikogule laekunud kirjad.
d. Info Karvia valla külastusest.