USSISÕNAD alade koordineerimine 19.-21.september 2023

Kaitsevägi ja Kaitseliit korraldavad 2023. aasta sügisel õppuse Ussisõnad, mille käigus antakse täiendväljaõpe ligi 10 000 maakaitsestruktuuri määratud reservväelasele. Õppus Ussisõnad toimub Kirde maakaitseringkonna vastutusalas 13.-22. september 2023, sh ka Lääne-Virumaal.

Seoses koostööharjutusega õppuse Ussisõnad raames, viiakse läbi erinevaid tegevusi Kunda linnas ja selle lähiümbruses 19.-21. septembril, sealhulgas Kutsala raketibaasis. Õppusest osavõtjad liiguvad Kunda linnas ning selle lähiümbruses jalgsi ja masinatel, viiakse läbi erinevaid taktikalisi harjutusi ja kasutatakse paukmoona. Koostööharjutus kulmineerub Kunda linnas aktiivse õppelahinguga 21. septembril Päästeameti hoonete, motokrossi raja ja Kunda jõe silla aladel ning Uus-Sadama ja Lontova teel.

Probleemide ja küsimuste korral palume pöörduda e-maili teel kimkr.cimic@kaitseliit.ee või tel 53000489.

Palume inimestelt mõistvat suhtumist ja toetavat käitumist!