Mittetulundusühing Partnerid võtab vastu projektitoetuse taotlusi!