Meeldetuletus!

Tuletame meelde, et Eestis on ametlikult tuleohtlik aeg!
See tähendab, et vabas looduses on keelatud lõket teha, grillida ja suitsetada. See on keelatud ka RMK metsa- ja puhkealadel. Oma isiklikus koduaias tohib jätkuvalt lõket teha ja grillida, aga tuletame meelde ohutusnõuded:
🔥 Lõket tee vaid vaikse tuulega, kuid siiski arvesta tuule suunaga.
🏡 Koduaia lõkkes tohib põletada vaid puhast (immutamata) puitu ning pappi ja paberit.
⚠️ Lõke peab olema vähemalt 8 meetri kaugusel mistahes hoonest või põlevmaterjali hoiukohast.
🧯 Lõkke tegemisel hoia käepärast tulekustutusvahend (ämber veega / tulekustuti).
👁 Enne lõkkekohast lahkumist veendu, et lõke oleks täielikult kustunud.