Liikluskorralduse muudatused ja juhised Valgejõel

Käesolevaga anname teada, et õppuste Swift Response 2023 ja Kevadtorm 2023 raames viiakse maantee E20 lõigul PÜHAJÕGI-PIRITA JÕGI läbi betoonelementide ladustamist (09.-11. mai ja 17.-27. mai) ning luuakse kontroll-läbilaskepunkt (18. mai).
 
Õppuse käigus on plaanis rajada Valgejõele mnt E20-le üheks päevaks ajutine kontroll-läbilaskepunkt, millest tulenevalt on liiklus antud lõigul aeglustunud. Kontroll-läbilaskepunkt luuakse 18. mai kell 10:00-20:00 ainult Tallinna suunal. 
 
Lõigule kehtestatakse ajaliselt järgmised piirangud:
  • 06:00-10:00ei ole läbitav
  • 10:00-20:00 - läbitav kiiruse piiranguga, kontroll-läbilaskepunkt on aktiivne
  • 20:00-00:00ei ole läbitav
NB! Kaitsevägi võib operatiivselt vastavaid piiranguid ajastada ning muuta, kui selleks tekib vajadus.
 
Ühistranspordile tagatakse võimalikult kiire takistusteta läbipääs. Suurte ootejärjekordade tekkimisel suunatakse liiklus osaliselt 11108 Valgejõe tee kaudu kontrollpunktist mööda. Betoonteepiirete ladustatamist viiakse läbi 09.-11. ja 17.-27. mai. Materjalid paigaldatakse korrektselt tee äärde, nii et liiklusmärgid jääksid nähtavaks ja autojuhtide nähtavus ristmikel samuti ei oleks piiratud. 
 
Tõkestusvahendid, mh betoonelemendid paigaldatakse maastikule koostöös kohalike omavalitsuste, politsei- ja piirivalveameti, päästeameti, riigimetsa majandamise keskuse (RMK) ja transpordiametiga. Lisaks suhtleb Kaitsevägi veel eraldi iga maaomanikuga, keda betoonelementide paigaldamine otseselt puudutab.