Haljala-Kukruse maanteelõigu REP arutelud

28. märtsil algavad Haljala-Kukruse teelõigu riigi eriplaneeringu lähteseisukohtade avalikud arutelud, kuhu oodatakse kohalikke elanikke ja kõiki teisi huvilisi. 
 
Avalikud arutelud toimuvad nii MS Teams vahendusel kui kohapeal järgmiselt:
 
·28.03.2023 kell 17.30 Haljala Rahvamajas (Tallinna mnt 13, Haljala alevik)
·29.03.2023 kell 17.30 Lüganuse vallavalitsuses (Keskpuiestee 20, Kiviõli linn) 
·04.04.2023 kell 17.00 Kohtla-Järve linnavalitsuses (Keskallee 19, Kohtla-Järve linn)
·05.04.2023 kell 17.30 Toila vallavalitsuses (Pikk 13a, Toila alevik) 
·11.04.2023 kell 16.00 Jõhvi riigimajas (Pargi tn 15, Jõhvi linn)
·13.04.2023 kell 17.30 Rakvere riigimajas (Kreutzwaldi 5, Rakvere linn) 
·18.04.2023 kell 17.00 Viru-Nigula vallavalitsuses (Kasemäe 19, Kunda linn) 
·19.04.2023 kell 17.00 Vinni vallavalitsuses (Tartu mnt 2, Pajusti alevik) 
·20.04.2023 kell 17.30 Sõmeru Keskusehoone (Kooli 2, Sõmeru alevik)
 
Täpsem info ja registreerimine: haljalakukruse.ee/kohtumiste-ajakava
 
Lähteseisukohtade väljapanek ja avalike arutelude korraldamine on alles esimene etapp tee-ehituse pikas jadas. Kohtumistel jagame projekti kohta infot ja kogume sisendit maantee asukoha valikuks. 
Kuivõrd trassivalikuid praeguseks tehtud ei ole, on senine tagasiside planeeringu lähteseisukohtadele veel üsna üldine. Näiteks pidas Maaeluministeerium oluliseks analüüsida ka põllumajandusmaa killustumisest tingitud sotsiaalseid mõjusid. Samuti laekus kohalikelt inimestelt kiri, kus toodi probleemina välja Tallinna poolt mahasõit Kukrusele, mis ei vasta praegu ootustele. 
Eelkõige annavad arutelud osalistele tervikliku ülevaate sellest, kuidas planeerimisprotsess kulgema hakkab. Etteruttavalt saame öelda, et inimesi tõenäoliselt enim huvitavatele praktilistele küsimustele täna veel vastuseid ei ole. Näiteks, kust hakkab täpselt maantee kulgema, kuidas lahendatakse juurdepääsud elupiirkondadele, kuhu tulevad kergliiklusteed jm. Ent meile on inimeste tagasiside ja küsimused olulised, et kõik murekohad juba planeeringu varajases etapis välja tuua. 
 
Infoks: 
•Planeeringuala on ulatuslik ja ühtegi trassivalikut praeguseks tehtud ei ole. 
•Kust täpsemalt tee kulgema hakkab, selgub käimasoleva planeerimisprotsessi ning läbiviidavate uuringute käigus.
•Tee-ehitus algab kõige varem kümmekonna aasta pärast ning praeguste plaanide kohaselt saab lõik valmis hiljemalt 2050. aastaks. 
 
Lisainfo: www.haljalakukruse.ee