Välitrenažööride park

 

Välitrenažööride park Vasta küla liikumisväljakul  Kalvi teest 1km põhja suunas http://xgis.maaamet.ee/xGIS/XGis?app_id=UU82&user_id=at bbox=652116.426262564,6592942.50408866,652668.673311612,6593432.
70090748&setlegend=UUKAT1_82=0,SHYBR_ALUS01=0,SHYBR_ALUS02=1&LANG=1