« Tagasi

Viru-Nigula Vallavolikogu kaheksanda koosseisu XXXVIII istungi PÄEVAKORD:

 

Volikogu istung toimub 20.07.2017.a. kell 18.00 Viru-Nigula Hariduse Seltsi ruumis
 

1. Määruse „Lasteaiaõpetajate palga alammäära kehtestamine" I lugemine
2. Nõusoleku andmine Pärnasalu kinnistu jagamiseks ning maa sihtotstarbe määramine
3. Viru-Nigula valla 2017. aasta I lisaeelarve kinnitamine
4. Vallavara omandamine (Hussari juures tee).
5. Vallavara tasuta kasutusse andmine
6. Nõusoleku andmine vee erikasutusloa muutmiseks
7. Vallavanema puhkusele lubamine
8. Info

 

Ervins Veitsurs
volikogu esimees

 

 

MÄÄRUS Lasteaia õpetajate palga alammäär (2).doc

OTSUS Pärnasalu jagamine.doc

MÄÄRUS 2017. aasta I lisaeelarve kinnitamine.doc

 

OTSUS Vallavara omandamine Hussar.doc

OTSUS Vallavara tasuta kasutusse andmine.doc

OTSUS Vee erikasutusloa taotlus.doc

OTSUS Vallavanema puhkusele lubamine.doc