« Tagasi

Viru-Nigula Vallavolikogu kaheksanda koosseisu XXXIX istungi PÄEVAKORD:

 

Volikogu istung toimub 07.09.2017.a. kell 18.00 Viru-Nigula Hariduse Seltsi ruumis
 

  1. Määruse „Viru-Nigula valla 2017. aasta I lisaeelarve kinnitamine" II lugemine
  2. Viru-Nigula Vallavolikogu 28.02.2013.a määruse nr 1 „Viru-Nigula valla ametiasutuste palgajuhend" muutmine I lugemine
  3. 1. jaanuaril 2018. a jõustuva kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 61 lõike 2 nimetatud ülesannete üleandmine Lääne-Viru Omavalitsuste Liidule
  4. Kunda linna poolt pikaajalise rahalise kohustuse võtmise heaks kiitmine
  5. Taotluse esitamiseks nõusoleku andmine Kunda hooldekodu hoones energiatõhususe ja taastuvenergia kasutuse edendamise toetuse saamiseks
  6. Arvamuse andmine kinnisasja omandamise loataotlusele
  7. Info

 

Ervins Veitsurs
volikogu esimees

 

 

MÄÄRUS 2017.aasta I lisaeelarve kinnitamine.doc

2017.aasta I lisaeelarve.xlsx

MÄÄRUS Palgajuhendi muutmine 2017.doc

Teenistujate põhipalgad.doc

OTSUS Delegeerimine VIROLile.doc

OTSUS Kunda pikaajalise võlakohustuse heakskiitmine.doc

Taotlus.pdf

OTSUS Nõusolek Kunda energiatõhususe auditile.doc

Taotlus V-Nigula VV energiatõhusus.pdf

HO seletuskiri volikogudele.doc

OTSUS Seisukoha andmine.doc