« Tagasi

Varudi turbatootmisala KMH

 

Teade Varuditurbatootmisala töötamisega kaasneva keskkonnamõju hindamise aruande avalikustamisest

Keskkonnaamet teatab lähtuvalt keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 21 Varuditurbatootmisala töötamisega kaasneva keskkonnamõju hindamise (KMH) aruande avalikustamisest.

Maavara kaevandamise loa pikendamist taotletakse kohaliku tähtsusega Varudi turbamaardlas (registrikaardi nr 0258) Varuditurbatootmisala mäeeraldisel vähelagunenud ja hästilagunenud turba kaevandamiseks. Taotletav mäeeraldis paikneb Lääne-Viru maakonnas Viru-Nigula vallas riigile kuuluval kinnistul Kunda metskond 40 (katastritunnus 90202:001:0410).

Kavandatava tegevuse arendaja on OÜ Rakvere Põllumajandustehnika  (registrikood 10045989, Puiestee 2, Sõmeru, 44201 Lääne-Viru maakond, kontaktisik Tiit Kuusmik,  tel 508 8135, e-post: rpmt@rpmt.ee). Otsustaja on Keskkonnaamet (kontaktisik Irina Sõtšova, e-post irina.sotsova@keskkonnaamet.ee, tel 3572614).

KMH aruandega on võimalik eelnevalt tutvuda alates 16.06.2017 kuni 20.07.2017tööaegadel Keskkonnaameti Jõhvi ja Rakvere kontorites  (Pargi 15, Jõhvi ja Kunderi 18, Rakvere).  Lisaks on KMH aruanne  elektrooniliselt Keskkonnaameti veebilehel: http://www.keskkonnaamet.ee/uudised-pressiinfo/keskkonnamoju-hindamiste-avalik väljapanek/.

KMH aruande kohta ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi saab esitada kuni 20.07.2017 (k.a) tööaegadel Keskkonnaameti Põhja regiooni kontorites eelpool toodud kontaktidel või kirjalikult aadressil pohja@keskkonnaamet.ee.

KMH aruande avalik arutelu toimub 25.07.2017 kell 11.00 Keskkonnaameti Põhja regiooni Rakvere kontori nõupidamise saalis aadressil Kunderi 18, Rakvere.