« Tagasi

Kunda Muusikakooli täiendavad vastuvõtukatsed

 

Kunda Muusikakooli täiendavad sisseastumiskatsed 29.augustil

Kunda Muusikakool ootab uusi muusikahuvilisi õppureid ka Viru-Nigula vallast.

Kunda linnavolikogu haridus- ja kultuurikomisjon ning eelarvekomisjon toetasid muusikakooli hoolekogu ettepanekut, et alates 2017.aasta septembrist ei nõuta enam muusikakooli õppekoha tegevuskulu kohamaksu tasumist Viru-Nigula ja Aseri valla õpilaste osas. Uuest õppeaastast tasutakse vaid muusikakooli õppemaks, milleks eelkoolis ja põhikoolis on 20 eurot kalendrikuus.

Muusikakooli täiendavad sisseastumiskatsed toimuvad teisipäeval, 29.augustil 2017 kell 17.00.

Soovi korral võib katsed sooritada ka muusikakooliga eelnevalt kokkulepitud kuupäeval. Sisseastumiseks esitab lapsevanem kooli blanketil avalduse ja lapse sünnitunnistuse.

2017/2018. õppeaastal saab Kunda Muusikakoolis õppida löökpille, akordionit, mandoliini, viiulit, puhkpille: klarnet, saksofon, trompet, flööt, plokkflööt, metsasarv; klaverit, kitarri ja laulmist. Väiksemaid soovijaid võetakse vastu ka pilliõppega eelkooli ning vanemaid (kuni 26-aastaseid) kooli võimaluse korral vabaõppesse.

Lisainfo muusikakooli kodulehel http://muusikakool.kunda.ee.