« Tagasi

INFO edaspidiseks arvete saatmiseks

Teatame, et Viru-Nigula Vallavalitsus registrikoodiga 75010232 ja Aseri Vallavalitsus registrikoodiga 75004174 lõpetasid tegevuse 31.12.2017. 
 
Asutuste õigusjärglane Viru-Nigula Vallavalitsus alustas tegevust 02.01.2018 ja on registreeritud äriregistris registrikoodiga 75020500.
Kasutame Omniva arvete halduse lahendust ostuarvete tõhusamaks menetlemiseks. E-arvet on võimalik saata meile e-arvete operaatorite kaudu (Omniva, OpusCapita, Telema jt) XML kujul. E-arve saatmiseks võtke ühendust enda valitud operaatoriga, kes saavad vajadusel anda lisainfot. 
 
Palume arvel näidata makse saajaks märkida vastav allasutus (allasutuse registrikood) ning maksjaks Viru-Nigula Vallavalitsus.
Asutused, kellel ei ole masinloetava e-arve võimekust, saadavad arved pdf-formaadis (keskkond ei ava teisi formaate) meie e-posti aadressidele: 
Viru-Nigula Vallavalitsus registrikood: 75020500 viru-nigula@arvekeskus.ee
Viru-Nigula Rahvamaja registrikood: 75013747 virunigularahvamaja@arvekeskus.ee
Viru-Nigula Raamatukogu registrikood:75013776 virunigularaamatukogu@arvekeskus.ee
Viru-Nigula Koduloomuuseum registrikood: 75013753 vnmuuseum@arvekeskus.ee
Vasta Kool-lasteaed registrikood: 75013762 vastakool@arvekeskus.ee
Aseri Kool-lasteaed registrikood: 75038865 aserikool@arvekeskus.ee
Aseri Muusikakool registrikood: 75004180 aserimuusika@arvekeskus.ee
Aseri Raamatukogu registrikood: 75004197 aseriraamatukogu@arvekeskus.ee
Aseri Rahvamaja registrikood: 75005966 aserirahvamaja@arvekeskus.ee
Aseri Vabajakeskus registrikood: 75005972 vabaajakeskus@arvekeskus.ee
Kunda lasteaed Kelluke registrikood: 75020523 kelluke@arvekeskus.ee
Kunda Klubi registrikood: 75020581 kundaklubi@arvekeskus.ee
Kunda raamatukogu registrikood: 75020569 kundaraamatukogu@arvekeskus.ee
Kunda Majanduskeskus registrikood: 75034347 virumajanduskeskus@arvekeskus.ee
Kunda Muusikakool registrikood: 75020552 kundamuusika@arvekeskus.ee
Viru-Nigula Sotsiaalhoolekande Keskus registrikood: 75020517 hooldekodu@arvekeskus.ee
Kunda Spordikeskus registrikood 75030533 kundasport@arvekeskus.ee
Kunda Ühisgümnaasium registrikood: 75027695 kundakool@arvekeskus.ee
Kunda Tsemendimuuseum registrikood 75020575 tsemendimuuseum@arvekeskus.ee