Majanduslike huvide deklaratsioonid

Majanduslike huvide deklaratsioonid avaldatakse valla veebilehel juhindudes Korruptsioonivastase seaduse § 15 lõikest 3 ja Viru-Nigula Vallavolikogu 26.veebruari 2004.a määrusest nr. 3 "Korruptsioonivastase seaduse rakendamine".

Huvide deklaratsioonide esitamine ja avalikustamine toimub vastavalt  Korruptsioonivastase seaduse ja Viru-Nigula Vallavolikogu 27.märtsi 2014. a määruse nr 8 "Korruptsioonivastase seaduse rakendamine" alusel.

Huvide deklaratsioonid

Alates 2014.aastast toimub huvide deklaratsiooni andmete esitamine ja avalikustamine elektrooniliselt läbi "Huvide deklaratsioonide registri". Andmete esitamise kohustus, regulaarsus ja juurdepääs andmetele on reguleeritud Huvide deklaratsioonide registri põhimääruses. Registrile juurdepääs toimub Maksu- ja Tolliameti e-teenuse keskkonna "e-maksuamet/e-toll" (edaspidi e-maksuamet) kaudu.

Igaüks võib avaliku kasutajana e-maksuameti kaudu tasuta tutvuda deklarandi ja deklaratsiooni avalike andmetega, identifitseerides ennast nõuetekohaselt. Deklaratsioone on avalikul kasutajal võimalik otsida deklaratsiooni esitamise aasta, deklarandi nime ja tööandja järgi.
Deklaratsiooniga tutvumisel registreeritakse registris ka vaataja andmed (deklaratsiooni andmetega tutvunud isiku nimi ja isikukood ning tutvumise kuupäev).