Mittetulundusühingud

ÕIGUSAKTID

SÜNDMUSED 

UUDISED

http://www.arenduskeskus.ee/mtu-uudiskirjad/

 

TOETUSTE TAOTLEMINE

15. aprillil ja 15. oktoobril on tähtajad toetuse taotlemiseks Viru-Nigula valla eelarvest

Toetuste taotlemine Kodanike Euroopa programmist:
https://kodanikeeuroopa.kysk.ee/uudised/programmi-uued-taotlustahtajad-aastatel-2019-ja-2020
Meetmed: Euroopa ajalooline mälu, sõpruslinnad, linnade võrgustikud ja kodanikuühiskonna projektid.

Leader- programmist saab MTÜ Virumaa Koostöökogu kaudu toetust taotleda Aseri piirkonda.
Info: http://www.viko.ee/

Leader- programmist saab MTÜ Partnerid kaudu toetust taotleda Kunda ja Viru-Nigula piirkonda.
Info: http://www.mtupartnerid.eu/

Toetuste taotlemine MTÜ Virumaa Rannakalurite Ühing kaudu:
http://www.vrky.ee/

Kohaliku omaalgatuse programmist toetuse taotlemiseks tuleb taotlused esitada 1. aprilliks ja 1. oktoobriks VIROL-ile.
Info: http://www.virol.ee/liit/regionaalsed_programmid/kohaliku_omaalgatuse_programm_kop

15. oktoobrini võtab Sihtasutus Eesti Rahvuskultuuri Fond vastu taotlusi 2019. a stipendiumideks ja kultuuriprojektide toetuseks:
http://www.erkf.ee/

Eesti Kultuurkapitali taotluste esitamise tähtajad on 20. veebruar, 20. mai, 20. august ja 20. november:
http://www.kulka.ee/taotlemine/taotlemisest

Kodanikuühiskonna Sihtkapitalilt (KÜSK) toetuste taotlemine:
https://www.kysk.ee/toetussuunad

Rahvakultuuri Keskuse uus taotlusvoor 2019. a toimuvate sündmuste/läbiviidavate tegevuste rahastamiseks avatakse 2. jaanuaril:
http://www.rahvakultuur.ee/Programmid_2388

SA Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) avatud taotlusvoorud:
https://kik.ee/et/toetatavad-tegevused


OLULINE INFO