Sotsiaal ja tervishoiu valdkonnaga tegelevad ametnikud

Nimi

Amet

Valdkond

Telefon

E-post

Vastuvõtt vallamajas

Annika Kapp

Sotsiaalvaldkonna juht

 

Sotsiaalvaldkonna töö korraldamine

325 5970,
5304 4901

annika.kapp@viru-nigula.ee

E 10:00-12:00

Helgi Luik

Lastekaitsespetsialist

 

Lastekaitse juhtumimenetlus, perekondade nõustamine, lastega seotud perevägivalla juhtumid, laste õiguste kaitse

325 5997,
5347 7087

helgi.luik@viru-nigula.ee

E 9:00-12:00
N 9:00-12:00

Liivi Vares

Sotsiaaltööspetsialist

 

Asenduskoduteenusel viibivate laste ja täiskasvanute eestkoste küsimused, lasterikaste perede nõustamine, erivajadusega laste teenused.

335 1495;
5305 3063

liivi.vares@viru-nigula.ee

E 9:00-12:00
N 9:00-12:00

Karin Valving

Sotsiaaltööspetsialist Eakate- ja erivajadustega inimeste hoolekande küsimused 5788 0795 karin.valving@viru-nigula.ee E 9.00-12.00
N 9.00-12.00
Karin Valvingu vastuvõtud Aseris ja Viru-Nigulas toimuvad vastavalt vajadusele ja kokkuleppe alusel kliendiga. Vajadusel ja eelneva kokkuleppe alusel kohtumised kliendiga tema elukohas.

Kaja Sander

Sotsiaaltööspetsialist

 

 

 

Sotsiaaltranspordi korraldamine, sotsiaaleluruumide järelevalve teostamine, töötutele suunatud tegevused, sotsiaaltoetuste menetlemine

3255996 E-N ja3229639 R ; 5342 3845

kaja.sander@viru-nigula.ee

E 9:00-12:00
12:30-14:00
N 9:00-12:00
12:30-14:00

Mall Talts

Sotsiaaltoetuste menetleja

 

Sotsiaaltoetuste menetlemine, toetuste- ja teenuste registrite pidamine

325 5990; 53055408

mall.talts@viru-nigula.ee

E 9:00-12:00
12:30-14:00
N 9:00-12:00
12:30-14:00

 

 Vastuvõtt teeninduspunktides
Aseris
 
Endises Aseri vallamajas
Lastekaitsespetsialist Helgi Luik
Teisipäeviti 9:00 – 11:00
Sotsiaaltööspetsialist Liivi Vares
Reedel 9:00 – 12:00
Toetuste menetleja Mall Talts
Iga kuu 2. ja 3. teisipäev 9:00 – 12:00
Telefon vastuvõtupunktis 335 1495 (vastuvõtuaegadel)
 
Viru-Nigulas
 
Endises Viru-Nigula vallamajas
Sotsiaaltööspetsialist Kaja Sander
Reedel 9:00-12:00
Toetuste menetleja Mall Talts
Iga kuu 2. ja 3.reede 9:00 – 12:00
Telefon vastuvõtupunktis 322 9639 (vastuvõtuaegadel)

 

 Muudel aegadel kodanike vastuvõtt ainult eelneval kokkuleppel!
Kolmapäeviti kodanike vastuvõttu ei toimu!