Algatatud detaiplaneeringud

Rannaliiva kinnistu detailplaneering, algatatud V-N Vallavalitsuse 23.09.2010.a korraldusega nr 40.

Hansaranna kinnistu detailplaneering, algatamine V-N Vallavalitsuse 13.01.2011.a korraldusega nr 1.

Ristikheina kinnistu detailplaneering, algatamine V-N Vallavalitsuse 22.12.2011.a korraldusega nr 167.

Kopli kinnistu detailplaneering, algatamine V-N Vallavalitsuse 22.10.2012.a korraldusega nr 135.

Aadli kinnistu detailplaneering, algatamine V-N Vallavalitsuse 22.12.2014.a korraldusega nr 198.

Kessu kinnistu detailplaneering, algatamine V-N Vallavalitsuse 05.03.2015.a korraldusega nr 40.

Letipea neeme kinnistu detailplaneering, algatamine V-N Vallavalitsuse 23.09.2015.a korraldusega nr 154.

Aseri valla olulise ruumilise mõjuga objekti (tuulepargi) asukohavaliku üldplaneeringu teemaplaneeringu ja planeeringu strateegilise keskkonnamõju hindamise algatamine. 

 

Avalikul väljapanekul olevad detailplaneeringud