Blanketid

 

Kodanikule

Bussipiletite hüvitamise avaldus
Avaliku koosoleku teade
Avaliku ürituse loa taotlus

 

Planeeringud

Detailplaneringu algatamise taotlus

 

Ehitus

Kõik ehitamisega ja ehitiregistriga seotud dokumentide blanketid on saadaval MKM-i ehitisregistri veebilehel.

Ehitusloa taotlus
Eluruumide andmed - ehitusloa taotluse lisa 1
Mitteeluruumide andmed - ehitusloa taotluse lisa 2

Ehitusteatis
Ehitusteatise lisa 1 - eluruumide andmed
Ehitusteatise lisa 2 - mitteeluruumide andmed

Ehitamise alustamise teatis

Kasutusteatis

Kasutusteatise lisa 1 - eluruumide andmed
Kasutusteatise lisa 2 - mitteeluruumide andmed

Kasutusloa taotlus
Eluruumide andmed - kasutusloa taotluse lisa 1
Mitteeluruumide andmed - kasutusloa taotluse lisa 2

Ehitise täieliku lammutamise teatis
Andmete esitamise teatis
Andmete esitamise teatise lisa 1 - eluruumide andmed
Andmete esitamise teatise lisa 2 - mitteeluruumide andmed

Avaldus projekteerimistingimuste saamiseks

Projekteerimistinigmuste taotlus - detailplaneeringu olemasolul

Projekteerimistingimuste taotlus - detailplaneeringu koostamise kohustuse puudumisel

Avaldus kaevetööde loa saamiseks

 

Sotsiaal

Sünnitoetuse avaldus

Matusetoetuse avaldus

Ranitsatoetuse avaldus

Toimetuleku tagamiseks ühekordse toetuse avaldus

Tšernobõli katastroofi likvideerimisel osalenu toetuse avaldus

Toimetulekutoetuse avaldus

Koduhoolduse avaldus

Väljaspool kodu osutatava üldhooldusteenuse avaldus

Hooldaja määramise ja hooldajatoetuse avaldus

Tugiisiku/isikliku abistaja teenuse avaldus

Hindamise akt hooldusvajaduse hindamiseks

Raske või sügava puudega lapse teenuste / toetuse avaldus