Sotsiaal ja tervishoiu valdkonnaga tegelevad ametnikud

Nimi

Amet

Valdkond

Telefon

E-post

Vastuvõtt vallamajas

Annika Kapp

Sotsiaalvaldkonna juht

Sotsiaalvaldkonna töö korraldamine

325 5970,
5304 4901

annika.kapp@viru-nigula.ee

E 10:00-12:00

Helgi Luik

Lastekaitsespetsialist

Lastega seonduvad küsimused

325 5997,
5347 7087

helgi.luik@viru-nigula.ee

E 9:00-12:00
N 9:00-12:00

Liivi Vares

Sotsiaaltööspetsialist

Asenduskoduteenusel viibivate laste ja täiskasvanute eestkoste küsimused, lasterikaste perede nõustamine, erivajadusega laste teenused.

335 1495;
5305 3063

liivi.vares@viru-nigula.ee

E 9:00-12:00
N 9:00-12:00

Anne-Ly Nõmmiste

Sotsiaaltööspetsialist

Eakate, puuduva- või osalise töövõimega ja puuetega inimeste teenused

325 5996,
5305 5408

annely.nommiste@viru-nigula.ee

E 9:00-12:00
N 9:00-12:00

Kaja Sander

Sotsiaaltööspetsialist

Sotsiaaltranspordi korraldamine, sotsiaaleluruumide järelevalve teostamine, töötutele suunatud tegevused, sotsiaaltoetuste menetlemine

325 5990,
5342 3845

kaja.sander@viru-nigula.ee

E 9:00-12:00
12:30-14:00
N 9:00-12:00
12:30-14:00

Mall Talts

Sotsiaaltoetuste menetleja

Sotsiaaltoetuste menetlemine, toetuste- ja teenuste registrite pidamine

325 5990

mall.talts@viru-nigula.ee

E 9:00-12:00
12:30-14:00
N 9:00-12:00
12:30-14:00

 

 Vastuvõtt teeninduspunktides
Aseris
 
Endises Aseri vallamajas
Lastekaitsespetsialist Helgi Luik
Teisipäeviti 9:00 – 11:00
Sotsiaaltööspetsialist Liivi Vares
Reedel 9:00 – 12:00
Toetuste menetleja Mall Talts
Iga kuu 2. ja 3. teisipäev 9:00 – 12:00
Telefon vastuvõtupunktis 335 1495 (vastuvõtuaegadel)
 
Viru-Nigulas
 
Endises Viru-Nigula vallamajas
Sotsiaaltööspetsialist Kaja Sander
Reedel 9:00-12:00
Toetuste menetleja Mall Talts
Iga kuu 2. ja 3.reede 9:00 – 12:00
Telefon vastuvõtupunktis 322 9639 (vastuvõtuaegadel)

 

 Muudel aegadel kodanike vastuvõtt ainult eelneval kokkuleppel!
Kolmapäeviti kodanike vastuvõttu ei toimu!