Mittetulundusühenduste tegevusteks toetuse taotlemise tähtaeg on 15. oktoober

Läheneb mittetulundusühenduste tegevusteks toetuste taotlemise tähtaeg

Septembrist kehtib Viru-Nigula Vallavolikogu 27.06.2018 määrus nr 32 "Viru-Nigula valla eelarvest mittetulundusühendustele ja sihtasutustele toetuste andmise kord".

Taotluste esitamise tähtaeg on 15. oktoober 2018. Taotlus tuleb esitada vastaval taotlusvormil koos määruses sätestatud lisadokumentidega digitaalselt allkirjastatuna Viru-Nigula vallavalitsuse üld e-posti aadressile: vallavalitsus@viru-nigula.ee.

Toetuse liigid on:
 1) ürituse korraldamise toetus;
 2) projektipõhine toetus;
 3) tegevustoetus.

Toetuse taotlusi saavad esitada vähemalt kuus kuud tegutsenud mtü-d järgnevates valdkondades: kultuur, turism, haridus, sport ja tervisedendus, noorsootöö, külaelu, tervis ja sotsiaalhoolekanne, keskkonnakaitse ning seltsitegevus.

Taotluse esitamise tingimused ja taotlusvormid on kättesaadavad veebilehel siin: https://viru-nigula.ee/seltsitegevus.

Lisainfo taotlemise kohta:
Eve Ojala-Bakradze, vallavalitsuse arendusjuht,
tel 325 5963, e-post: eve.ojala-bakradze@viru-nigula.ee